Orixe Gastronomía Galega menù, Santiago de Compostela